Ook voor ons Bredevoort Schittert geldt dat wij ons dienen te houden aan het LANDELIJK ALCOHOLBELEID. Aan jongeren onder de 18 jaar mag dus geen alcoholhoudende drank verstrekt worden. Om dit te controleren krijgen jongeren onder de 18 jaar een andere kleur bandje. Bij twijfel kan gevraagd worden naar jullie legitimatie. Er zullen dit jaar extra fotografen rondlopen. Tijdens het evenement gemaakte foto’s kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden voor een volgend evenement. Mocht u zelf mooie foto’s hebben gemaakt die we hiervoor mogen gebruiken kunnen deze gemaild worden naar bredevoortschittert@gmail.com