Spelregels en Coronamaatregelen “Bredevoort Schittert on tour”

De organisatie heeft getracht het evenement “Bredevoort Schittert on tour” zo op te zetten dat er minimaal contact is tussen de deelnemers, vrijwilligers, organisatoren en horecaondernemers. In onderstaand document is weergegeven welke maatregelen er zijn genomen.

Vrijwilligers

In tegenstelling tot voorgaande edities van Bredevoort Schittert zijn er bij Bredevoort Schittert on tour nagenoeg geen vrijwilligers betrokken. In totaal zullen dit er ongeveer 15 per avond zijn verdeeld over diverse plekken. De vrijwilligers zijn geïnstrueerd om rekening te houden met de algemene coronamaatregelen en  goede hygiëne in acht te nemen.

De algemene coronamaatregelen zijn van toepassing op een ieder de bij het evenement betrokken is:

 • blijf thuis bij klachten en laat u testen
 • pas hygiëne toe;
 • houd anderhalve meter afstand;

Deelnemers

De deelnemers nemen deel in hun eigen auto en worden gevraagd ook in hun eigen auto te blijven. Er zijn geen pauzeplaatsen, wel hieronder beschreven horeca.

Start

Bij de start aan de Markerinkdijk 18 (CBS Barlo) zijn vrijwilligers aanwezig die de deelnemers ontvangen en eventueel de route overhandigen. Hierbij wordt er een tafel neergezet met de routes op papier, welke de deelnemers zo nodig van de tafel kunnen pakken. De vrijwilligers staan achter de tafel die min. 1,5m breed is, waardoor er geen direct contact zal plaatsvinden tussen deelnemers en de vrijwilligers van Bredevoort Schittert (BS).

De volgende voorschriften worden bij de start, op de website en op social media gepubliceerd, zodat deze voor alle deelnemers duidelijk zijn. Er is gekozen om er pictogrammen bij te zetten zodat deze voor iedereen te begrijpen zijn.

Het betreft de volgende regels:

 • Blijf zo veel mogelijk in uw auto
 • Volg de algemeen geldende verkeersregels en coronamaatregelen
 • Vermijd stilstaan op de route
 • Houdt 1,5m afstand
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Volg aanwijzingen op van onze medewerkers
 • Deelname is op eigen risico
 • Afval graag deponeren in de daarvoor bestemde containers

Vrije gift

Aan de Schoolstraat in Bredevoort zal een vrije gift worden gevraagd. Ook hierbij zijn vrijwilligers betrokken. Middels borden wordt de vrije gift aangekondigd, zodat opstoppingen zoveel mogelijk vermeden worden. Voor de vrije gift wordt er gebruik gemaakt van een stok van minimaal 1,5m met een zakje eraan, waar de deelnemers hun gift in kunnen plaatsen. Het geld wordt vanuit hier zonder contact in een bak geworpen.

Finish

Bij het einde van de route zal er geen persoonlijk contact zijn tussen de vrijwilligers en de deelnemers van de route. Mochten deelnemers daar behoefte aan hebben kunnen ze eventueel bij Steakhouse Vivaldi wat eten/drinken. Hier gelden de horecaregels betreffende Corona en is de horeca-ondernemer zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze regels.

Horeca

Tijdens de route zijn er op enkele plaatsen horecamogelijkheden;

 • Beneman staat aan de Kruittorenstraat op de hoek met de Pastoorsdijk en verkoopt eten en drinken.
 • Café Misterpoort heeft bij hun eigen café een Coffee-to-go corner, ingericht op de 1,5m samenleving
 • Steakhouse Vivaldi heeft aan het eindpunt de mogelijkheid om een hapje/drankje te nuttigen

Alle drie de horecagelegenheden zijn zelf aansprakelijk voor de naleving van de horeca-regels betreffende Corona. Ze zijn hier extra op gewezen door de organisatie van Bredevoort Schittert on tour en hebben aangegeven de regelgeving zelf in acht te nemen.