Op maandagavond 16 januari was er een boeiende brainstormavond in ‘t Bastion. Het bestuur van Bredevoort Schittert had de bewoners van Bredevoort en de buitengebieden opgeroepen om mee te denken over de toekomst van het festijn.
De avond werd geleid door de Aaltense Uitdaging, die veel ervaring heeft met het begeleiden van dit soort sessies en mensen kan aanzetten tot het uiten van vernieuwende ideeën. De 50 aanwezige bewoners werden opgedeeld in vier groepen, die roulerend brainstormden over thema’s, zoals de invulling van het programma, het vinden en behouden van vrijwilligers, de mogelijkheid voor sponsors en hoe jonge mensen enthousiast gemaakt konden worden om een bouwgroep te starten.
De stemming bij de aanwezigen zat er goed in, velen zaten vol ideeën en er werden tientallen notiebladen gevuld. Hieruit werd per thema een top 3 verkozen, waarmee vervolgens het bestuur van Bredevoort Schittert aan de slag kan.